Kim jesteśmy?

Gminny Dom Kultury i Sportu w Ostaszewie działa od 01 kwietnia 2003 r. Przedmiotem działania instytucji jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury w szczególności polegająca na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz na ochronie dziedzictwa kultury, a także rozwijanie kultury fizycznej na terenie gminy Ostaszewo poprzez prowadzenie działalności w zakresie Sportu i rekreacji ruchowej, organizowanie zawodów,imprez sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej.

Działalność kulturalna nie jest prowadzona wyłącznie w Gminnym Domu Kultury i Sportu w Ostaszewie, instytucji podlegają również świetlice wiejskie:

  • świetlica wiejska w Jezierniku
  • świetlica wiejska w Gniazdowie
  • świetlica wiejska w Nowej Cerkwi
  • świetlica wiejska w Palczewie
  • świetlica wiejska w Nowej Kościelnicy