ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA OFERT

GMINNY DOM KULTURY I SPORTU W OSTASZEWIE ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH Opis przedmiotu zamówienia:   Usługa wywozu nieczystości płynnych z następujących obiektów: – Gminnego Domu Kultury i Sportu w Ostaszewie, ul. Kościuszki 34, 82-112 Ostaszewo; – Świetlicy Wiejskiej w Jezierniku, Jeziernik 10; – Świetlicy Wiejskiej w Nowej […]

Czytaj dalej